Campagne management is erop gericht om de (online) campagne resultaten continue verder te verbeteren. Dit doen wij door continue monitoring van lopende campagnes, het optimaliseren (doorvoeren van verbeteringen) en rapporteren van de resultaten in een van te voren met de adverteerder afgesproken vaste frequentie. Goed campagne management vergt op de eerste plaats toegang tot de juiste admanagement systemen, maar bovenal kennis en strategisch inzicht om de resultaten op de juiste wijze te beïnvloeden. Adverteerders vinden het van groot belang om deze cijfers op een overzichtelijke

 en dus begrijpelijke manier gepresenteerd te krijgen om steeds meer inzichten te vergaren en uiteraard ook om belangrijke leerpunten door te voeren in de huidige én toekomstige campagnes. Het voeren van effectief campagne management resulteert in dusdanige inzichten waardoor campagnes tussentijds kunnen worden bijgestuurd en tevens campagne-evaluaties nog concreter kunnen worden gemaakt. Deze inzichten zijn ook van groot belang voor nieuwe campagnes. makeyourmedia neemt de tijd voor deze evaluaties door concrete conclusies en aanbevelingen te presenteren die moeten leiden tot nog betere resultaten